For henvisere

Vi rettighetsvurderer søknader om behandling innen TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Henvisningen kan derfor sendes direkte til oss. Vi ønsker at man bruker henvisningsskjema, se link nedenfor.

Ta gjerne kontakt per tlf for å drøfte eventuelle søknader.

NB! Kan ikke sendes elektronisk, må sendes per post.


Henvisningsskjema TSB

Vi kontakter deg anonymt