Stiftelsen Incognito klinikk kan tilby behandling når:

  • ditt forhold til alkohol og/eller medikamenter er et problem
  • en av dine nærmeste har et rusproblem

Incognito Klinikk er en institusjon som tilbyr dag/døgnopphold og poliklinikk for kvinner og menn som har et problematisk forhold til rusmidler og deres pårørende. Klinikken er selveid og livssynsnøytral, og er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst og er derfor en del av det offentlige tilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at du betaler egenandel på polikliniske samtaler frem til du når frikortgrensen. Ingen egenandel på innleggelse.

 Ta gjerne kontakt med oss her.

Aktuelt

 

Ved akutt behov for helsehjelp må du henvende deg til legevakt på tlf 116 117.

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpet ble innført fra 1. januar 2019.

Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkter og behov som pasient som legges til grunn, og du bidrar selv til å finne den behandlingen som passer best for deg.

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator. Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Ta gjerne kontakt med forløpskoordinator ved klinikken via sentralbord 22902660.

Mer informasjon om pakkeforløp kan du finne på Helsenorge.no.

Ta kontakt med fastlegen om en henvisning til Incognito Klinikk