Stiftelsen Incognito klinikk kan tilby behandling når:

  • ditt forhold til alkohol og/eller medikamenter er et problem
  • en av dine nærmeste har et rusproblem

Incognito Klinikk er en institusjon som tilbyr dag/døgnopphold og poliklinikk for kvinner og menn som har et problematisk forhold til rusmidler og deres pårørende. Klinikken er selveid og livssynsnøytral, og er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst og er derfor en del av det offentlige tilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at du betaler egenandel på polikliniske samtaler frem til du når frikortgrensen. Ingen egenandel på innleggelse.

 Ta gjerne kontakt med oss her.

Aktuelt

POLIKLINISK SAMTALEGRUPPE

Dette er et tilbud til pasienter som har vært innlagt i klinikkens døgnavdeling eller som går til poliklinisk behandling. Gruppens deltagere har målsetting om totalavhold i minst ett år. Man møter andre i samme situasjon for å få mulighet til å snakke om/diskutere utfordringer og problemstillinger knyttet til rusfrihet i hverdagen. Gruppen møtes hver tirsdag fra 15.00-16.30. Påmelding skjer fortløpende. 

KURS I BELASTNINGSMESTRING

Kurs i mestring av belastning er et tilbud til pasienter og pårørende som har vært innlagt ved klinikkens døgnavdeling eller som går til poliklinisk behandling ved Incognito Klinikk. Oppstart mandag 07.10.19 kl 15.00 og 10 påfølgende mandager. For mer info, se under kurs.

LEDIGE STILLINGER:

Vi søker psykologspesialist i 100% fast stilling, se stillingsbeskrivelsen her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=158075575.

Vi har ledig psykologstilling årsvikariat i 100%, se stillingsutlysningen her: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=159402649

Vi har ledig nattvaktstilling 3.hver helg for sykepleier fra 2020.

Ta kontakt med Therese Falkenhall på 22 90 26 60 dersom du er sykepleier og har lyst på ekstrajobb hos oss.

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpet ble innført fra 1. januar 2019.

Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkter og behov som pasient som legges til grunn, og du bidrar selv til å finne den behandlingen som passer best for deg.

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator. Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Forløpskoordinator ved klinikken er Heidi Narvestad Bråthen. Ta gjerne kontakt på telefon 22902683 eller via sentralbord 22902660.

Mer informasjon om pakkeforløp kan du finne på Helsenorge.no.

Ta kontakt med fastlegen om en henvisning til Incognito Klinikk