Stiftelsen Incognito klinikk kan tilby behandling når:

ditt forhold til alkohol og/eller medikamenter er et problem

  • en av dine nærmeste har et rusproblem

Incognito Klinikk er en institusjon som tilbyr dag/døgnopphold og poliklinikk for kvinner og menn som har et problematisk forhold til rusmidler og deres pårørende. Klinikken er selveid og livssynsnøytral, og er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst og er derfor en del av det offentlige tilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at du betaler egenandel på polikliniske samtaler frem til du når frikortgrensen. Ingen egenandel på innleggelse.

Forløpskoordinator på Incognito Klinikk er Heidi Narvestad Bråthen. Telefon direkte 22902683 eller sentralbord 22902660.

 Ta gjerne kontakt med oss her.

Aktuelt

POLIKLINISK SAMTALEGRUPPE

Dette er et tilbud til pasienter som har vært innlagt i klinikkens døgnavdeling eller som går til poliklinisk behandling. Gruppens deltagere har målsetting om totalavhold i minst ett år. Man møter andre i samme situasjon for å få mulighet til å snakke om/diskutere utfordringer og problemstillinger knyttet til rusfrihet i hverdagen. Gruppen møtes hver tirsdag fra 15.00-16.30. Påmelding skjer fortløpende. 

LEDIGE STILLINGER:

Vi har ledig nattvaktstilling 3.hver helg for sykepleier.

Ta kontakt med Therese Falkenhall på 22 90 26 60 dersom du er sykepleier og har lyst på ekstrajobb hos oss.

Ta kontakt med fastlegen om en henvisning til Incognito Klinikk