Behandling

Hvordan kan Incognito klinikk hjelpe deg?

Ved Incognito klinikk kan man få tilbud om innleggelse i klinikkens døgnavdeling, eller om polikliniske samtaler med behandler (sosionom, lege, psykolog eller psykiatrisk sykepleier). Fokus vil uansett være på deg og ditt forhold til alkohol/medikamenter, men også på andre sider ved livet ditt som kan være vanskelige. Vi jobber ut fra en grunntanke om at rusproblemer er sammensatt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, og har fokus på å finne ut hvordan nettopp du kan klare å oppnå din målsetning på disse områdene.

Når en person har et overforbruk av alkohol eller medikamenter, påvirker dette også omgivelsene. Noen ganger kan det være nyttig for pårørende å snakke om dette på et nøytralt sted. Pårørende kan med henvisning fra sin lege få hjelp her, selv om den som har et rusproblem ikke er pasient her. Vi gir tilbud om individualsamtaler for pårørende, og par/familiesamtaler for alle pasienter.

Ta gjerne kontakt med oss her, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Informasjon om de ulike behandlingsalternativene finner du nedenfor.

Poliklinikk
Poliklinisk behandling består først og fremst av samtaler med behandler. Samtalene dreier seg ofte om reduksjon av rusbruk, men også om bakgrunn for og konsekvenser av dagens situasjon. Andre personer og instanser kan trekkes inn i behandlingsprosessen dersom dette er nyttig for pasienten, for eksempel samarbeid med fastlege, NAV eller familiemedlemmer.  Ta gjerne kontakt med oss her, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.
Dag/døgn
Døgnbehandling Dersom man ser behov for mer omfattende behandling kan dette være et alternativ. Behandlingen består av bl.a. samtalegrupper, undervisning og individualsamtaler med fast behandler. I tillegg tilbyr vi fysisk aktivitet. Vi har hobbyrom, treningsrom, bordtennis, bibliotek, Lillomarka i umiddelbar nærhet med flere turmuligheter m.m. Klinikken har 21 sengeplasser.  Dagbehandling Det finnes et begrenset antall plasser for dagpasienter. De følger samme behandlingsprogram som pasienter i døgnbehandling, men sover hjemme. Dette er et unikt tilbud da man kan ivareta feks familieliv og samtidig gå i behandling. Ta gjerne...
Gruppe
  Incognito klinikk tilbyr tre ulike gruppebehandlinger; Samtalegruppe total avhold, Støttegruppe kontrollert forbruk og Kognitiv terapi i gruppe. Samtalegruppe – total avhold Deltakere er pasienter som har målsetting om total avhold. Denne gruppa er for pasienter som har vært innlagt i klinikkens døgnavdeling eller som går til poliklinisk behandling. Målsettingen er at deltakerne kan møte andre i samme situasjon som en selv, og på den måten få mulighet til å snakke om og diskutere utfordringer og problemstillinger knyttet til rusfrihet i hverdagen. Det er fokus på å få og...
Kurs
Livsstilskurs  Dette er for pasienter som er motivert for, og ønsker en endring i sine hverdagsrutiner. Man har fokus på å opprettholde de gode vaner/rutiner man har fått mens man var innlagt på døgnavdelingen. Pasienter fra poliklinikken kan også søke deltagelse. Kurset holder en gruppesetting med en informasjons- og diskusjonsdel, og en aktivitetsdel. Tema vil være søvn, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet i hverdagen, stressreduksjon og stressmestring, en balansert livsstil. Aktiviteter består av felles trening som feks tur-stavgang, trening i hjemmet,...

Vi kontakter deg anonymt