Problemer med alkohol?

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i Europa, og har vært brukt i ulike former rundt om i verden i årtusener. Hver tiende nordmann er storforbruker av alkohol. Disse ti prosentene drikker halvparten av all alkohol som konsumeres i Norge. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at ca 50 000 nordmenn drikker alkohol tilsvarende en halvflaske brennevin hver dag (1).

Når har du et alkoholproblem?

Tegn på at du har utviklet et problematisk forhold til alkohol kan være ett eller flere av disse kjennetegnene (2):

  • sterk lyst eller følelse av at man «må» ha alkohol
  • problemer med å kontrollere inntaket, i forhold til når man drikker, hvor mye man drikker, og når man slutter å drikke
  • abstinenssymptomer når man har sluttet å drikke (symptomer på «bakrus»)
  • at man drikker videre dagen derpå for å lindre bakrus eller fyllenerver («reparerer»)
  • mindre interesse for andre mennesker eller aktiviteter som tidligere betydde mye, man bruker mer tid på å drikke alkohol og på å skaffe alkohol, og på å komme seg igjen dagen derpå
  • man må drikke gradvis større mengder alkohol for å oppnå samme effekt som før
  • man fortsetter drikkemønsteret selv om det har skadelig effekt på fysisk helse (for eksempel leverskader) eller psykisk helse (for eksempel angst eller depresjon)

WHO (Verdens helseorganisasjon) definerer storforbruk av alkohol som 14 alkoholenheter pr uke for kvinner, og 21 alkoholenheter pr uke for menn. Ved bruk som overstiger dette er det forhøyet risiko for helseskader.

Hva er en alkoholenhet?

For å beregne hvor stort alkoholinntak man har, kan det være nyttig å telle alkoholenheter. En enhet inneholder 12-15 gram ren alkohol, og tilsvarer følgende:

Et glass pilsnerøl (0,33 l)

Et lite glass vin (1,2 dl)

Et mål brennevin (4 cl)

En halvliter pils tilsvarer 1,5 alkoholenheter

En flaske vin tilsvarer 6 alkoholenheter

Fire raske spørsmål for å identifisere alkoholproblemer (3):

Har du noen gang tenkt at du bør drikke mindre?

Har du noen gang ergret deg over at andre kritiserer alkoholbruken din?

Har du noen gang hatt skyldfølelse på grunn av din alkoholbruk?

Drikker du av og til neste morgen (etter å ha drukket alkohol om kvelden)?

Ett positivt svar tyder på at du er i risikosonen for alkoholmisbruk

To eller flere positive svar tyder på at du sannsynligvis har et problematisk forhold til alkohol.

Kilder:

(1) http://www.helsedirektoratet.no/rusmidler/fakta_om_alkohol/drikkem_nstre_5806

(2) ICD-10 psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, WHO, Universitetsforlaget 1999.