Hvordan søke

Incognito klinikk er en del av spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi må ha skriftlig henvisning før vi kan gi et behandlingstilbud, dette gjelder både pasienter og pårørende. Vi tar imot henvisninger fra fastleger, NAV/sosialtjenesten og fra andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Hva koster det?
På samme måte som i resten av spesialisthelsetjenesten er vi pålagt å kreve egenandel i henhold til fastsatte satser for polikliniske samtaler og grupper. Pr juli 18 er taksten kr 351,- pr konsultasjon eller gruppetime.

Når man har betalt egenandeler opp til et beløp fastsatt av staten (pr jan -20 kr 2.460,- for ett år) får man automatisk frikort. Da slipper man å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Innleggelse som døgn- eller dagpasient er konstnadsfritt for pasientene.

Hvor lang er ventetiden?
For oppdatert informasjon om ventetid for behandling ved Incognito klinikk, klikk her.

Kontakt oss gjerne her, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Vi kontakter deg anonymt