Hvordan søke

Incognito klinikk er en del av spesialisthelsetjenesten. Det betyr at vi må ha skriftlig henvisning før vi kan gi et behandlingstilbud, dette gjelder både pasienter og pårørende. Vi tar imot henvisninger fra fastleger, NAV/sosialtjenesten og fra andre deler av spesialisthelsetjenesten. 

Hvem kan søke?

Kvinner og menn med alkohol- eller medikamentproblemer eller en blanding av disse kan søke seg til poliklinisk og/eller døgnbehandling ved Incognito klinikk. Pasienter som bruker illegale rusmidler vil også kunne få behandling ved klinikken.

Klinikken tilbyr poliklinisk behandling til LAR pasienter. Vi tilbyr per i dag ikke døgnbehandling til LAR pasienter.

Vi har eget tilbud for pårørende, se «behandling».

Kontakt oss gjerne her, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

 

Hvor sendes henvisningen?

Klinikken har vurderingsrett og har et eget tverrfaglig vurderingsteam, derfor kan henvisning sendes direkte til oss. Gjelder både poliklinisk og døgnbehandling innen TSB.

Adressen er : Incognito klinikk,  Apalløkkveien 8, 0956 Oslo

Send gjerne henvisningen elektronisk innen for helseportaler.

Hvis henviser velger å sende henvisning gjennom en av vurderingsteamene i helseforetaket Helse Sør – Øst, er det fullt mulig å gjøre dette.

Det er da mulig at pasienten får tilbud om behandling et annet sted enn Incognito klinikk.

Hvis pasienten ønsker behandling spesifikt ved Inkognito klinikk, er det viktig at det fremkommer av henvisningen.

 

Hva koster det?
På samme måte som i resten av spesialisthelsetjenesten er vi pålagt å kreve egenandel i henhold til fastsatte satser for polikliniske samtaler og grupper. Pr juli 2023 er taksten kr 386 pr konsultasjon eller gruppetime.

Når man har betalt egenandeler opp til et beløp fastsatt av staten ( 2024 kr 3.165  for ett år) får man automatisk frikort. Da slipper man å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Innleggelse som døgn eller dagpasient er kostnadsfritt for pasientene.

Hvor lang er ventetiden?
For oppdatert informasjon om ventetid for behandling ved Incognito klinikk, klikk her.

Kontakt oss gjerne her, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Vi kontakter deg anonymt