For henvisere

Vi rettighetsvurderer søknader om behandling innen TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Henvisningen kan derfor sendes direkte til oss. Vi tar nå imot elektroniske henvisninger, eller man kan bruke henvisningsskjema, se link nedenfor.

Ta gjerne kontakt per tlf for å drøfte eventuelle søknader.


Henvisningsskjema TSB

Vi kontakter deg anonymt