Linker

Snakk om rus
Ventetider
Universitetet i Oslo, SERAF
Helsedirektoratet
Lovdata: Pasientrettighetsloven og Lov om spesialisthelsetjenesten

Selvhjelpsgrupper/Interesseorganisasjoner:
Anonyme alkoholikere
Anonyme narkomane
De norske lenker
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Andre behandlingsinstitusjoner i Oslo
Trasoppklinikken
Blå Kors
A-senteret
Avdeling rus og avhengighetsbehandling, OUS.

Avrusningstilbud i Oslo:
Rusakuttmottaket Aker Sykehus

Avrusningstilbud i Akershus:
ARA Klosteret og ARA Follo

Vi kontakter deg anonymt