Problemer med medikamentbruk?

Det er medikamentbruk som:

 • Du selv eller andre mener er for mye
 • Overstiger det som legen forskriver eller gjeldende retningslinjer for preparatet
 • Gir sterk lyst eller følelse av tvang til å innta legemiddelet
 • Gir fysisk eller psykisk ubehag hvis du ikke har tatt medikamenter på noen dager
 • Tar stor plass i hverdagen din og i tankene dine
 • Gjør at du føler deg dårlig og tar mer av medikamentet for å føle deg bedre, uten å oppnå ønsket effekt
 • Får deg til å ta medikamentet for å kunne fungere bedre sosialt
 • Fører til vansker med å sove eller stå opp uten medisin
 • Forstyrrer konsentrasjon og hukommelse

Avhengighetsskapende legemidler gir i større mengde og over tid forandringer i nervesystemet. De medfører psykiske og fysiske symptomer som kan føre til svikt i evnen til å ta vare på seg selv.

Ofte starter medikamentavhengighet som følge av en akutt krise, med fysiske smerter eller psykiske problemer. Avhengigheten kan komme gradvis og det er vanskelig å se faren i tide. Selv etter kort tid kan det være vanskelig å slutte.

Hvem blir jeg uten medikamentene?

De som har slitt med medikamentavhengighet over flere år, lurer ofte på hvem de egentlig er uten medikamentene. De har ofte forsøkt flere ganger å slutte på egen hånd, uten å lykkes. Som medikamentavhengig sliter man ofte med å velge om man ønsker å slutte, eller fortsette med medikamentene. Noen vil også oppdage at smerter eller psykiske symptomer ikke blir bedre selv om man øker inntak av medikamentene. Avhengighetsskapende medikamenter har en generelt dempende effekt på nervesystemet. Derfor blokkeres også positive opplevelser.

Allerede kort tid etter å ha redusert inntaket av medikamenter vil du merke at:

 • sansene normaliseres
 • konsentrasjonsevnen bedres
 • følelser kommer tilbake
 • du husker bedre
 • uvirkelighetsfølelsen forsvinner
 • fysisk og psykisk utholdenhet øker

Bedring blir ofte positivt bekreftet fra dine omgivelser. Uten medikamenter vil du ha bedre vilkår for utvikling og trivsel.

Behandlingen er ofte langsom nedtrapping. Abstinenser og psykiske symptomer tiltar vanligvis i denne fasen. Under nedtrappingen kan du oppleve at symptomer som du tidligere har slitt med kommer tilbake i forsterket form, for senere å avta igjen.

Hva er abstinenssymptomer?

Abstinenssymptomer er fysiske og psykiske reaksjoner som kan opptre når man begynner å redusere doseringen av smertestillende og beroligende medikamenter.

Det er avgjørende hvilket eller hvilke preparater du bruker og hvordan. Funksjonen hos de fleste legemidler er å dempe ulike deler av nervesystemet. Abstinensene vil da vise seg i form av økt aktivitet i de funksjoner av nervesystemet som har blitt dempet av medikasjonen.

Fordi det finnes mange ulike medikamenter, vil det også være stor variasjon når det gjelder varighet, intensitet og hvordan abstinenssymptomene oppleves. Mange har forsøkt å slutte flere ganger og kan ha følt seg mislykket når det ikke går etter planen og forventningene. Redsel for ubehag i seg selv blir et hinder for videre behandling.

Det er viktig at du i motivasjons- og nedtrappingsfasen får den støtte og hjelp du trenger. En av våre erfarne behandlere kan si noe om hva som skjer og hvorfor. Vi vet i dag mye om hva som skjer i hjernen og kroppen ved abstinens. En god forklaring kan gjøre symptomene mindre plagsomme.

Angst, uro , rastløshet, skjelving, irritabilitet og overfølsomhet for inntrykk er eksempler på abstinenssymptomer som kan være ubehagelige. Symptomene vil imidlertid avta etter en tid.

Hvordan dette oppleves og hvor lang tid det tar, varierer. Din behandler kan gi deg råd om hvordan du kan takle abstinenssymptomene og hjelpe deg gjennom denne perioden.

Hvor lang tid tar behandlingen?

Dette styres av hvor lang tid medikamentforbruket har vært problematisk, hvor mye du bruker og på hvilken måte du har brukt medikamentene. Noen ganger kan det bli aktuelt å skifte preparat under nedtrappingen. De opprinnelige problemene som en gang førte til forskriving av medikamenter spiller en viktig rolle. Det betyr at behandlingen av og til må fortsette over lengre tid, for at du skal få anledning til å:

 • arbeide med underliggende problemer
 • gjenvinne ressurser og opparbeide nye ferdigheter
 • etablere nye vaner
 • finne nye måter å mestre livet på, uten medikamenter