Om oss

Incognito klinikk er en korttidsinstitusjon og poliklinikk innenfor Helse Sør-Øst for rusmiddelavhengige kvinner og menn og deres pårørende. Klinikken er selveid og livssynsnøytral, og er en del av tverrfaglig spesialisthelsetjeneste.

Incognito Klinikk er ISO 9001 sertifisert, sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring.

Incognito klinikk ble opprettet 1. mai 1957 i Incognitogaten i Oslo – derav navnet. I 1977 flyttet vi til Apalløkkveien 8 på Rødtvet. Klinikken ligger i et stille område ved Lillomarka nordøst i Oslo.

Vi har spesialkompetanse på behandling av problemer knyttet til alkohol- og medikamentbruk, men pasienter som bruker illegale rusmidler vil også kunne få behandling ved klinikken. Vi ser på avhengighet som et sammensatt helseproblem med psykiske, sosiale og medisinske årsaker. Behandlingen gjenspeiles av dette.

Incognito klinikk legger vekt på faglig bredde blant sine ansatte. Spesialister, sosionomer, psykologer, leger og psykiatriske sykepleiere arbeider som behandlere og er alle del av tverrfaglige team. Hver enkelt pasient tildeles en behandler som følger pasienten gjennom hele behandlingsperioden, både poliklinisk og ved en eventuell innleggelse.

Incognito har som målsetting å være en levende klinikk som er opptatt av "hele" mennesket. Her hos oss vil du møte engasjerte og dyktige folk som er oppdaterte innen fagfeltet. Om du er pasient eller pårørende er vårt mål en bedre hverdag for deg.

Hvem kan søke?

Kvinner og menn med alkohol- eller medikamentproblemer eller en blanding av disse kan søke seg til behandling ved Incognito klinikk. Pasienter som bruker illegale rusmidler vil også kunne få behandling ved klinikken. Klinikken tilbyr poliklinisk behandling til LAR pasienter. Vi har eget tilbud for pårørende, se «behandling».

Ta kontakt med oss her, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Vi har taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Denne kan bortfalle ved fare for liv og helse, jmf lov om Helsepersonell, kapittel 5.

Med hjemmel i Helsepersonelloven har vi opplysningsplikt i flg. tilfeller:

  • Opplysninger til Fylkesmannen der rusbruk er så alvorlig at de helsemessige kravene til å ha førerkort eller sertifikat ikke er oppfylt
  • Opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Opplysning til sosialtjenesten om gravide som bruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet kan bli født med skade

Vi kontakter deg anonymt