Kurs

Kurs

Livsstilskurs 

Dette er for pasienter som er motivert for, og ønsker en endring i sine hverdagsrutiner. Man har fokus på å opprettholde de gode vaner/rutiner man har fått mens man var innlagt på døgnavdelingen. Pasienter fra poliklinikken kan også søke deltagelse. Kurset holder en gruppesetting med en informasjons- og diskusjonsdel, og en aktivitetsdel. Tema vil være søvn, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet i hverdagen, stressreduksjon og stressmestring, en balansert livsstil. Aktiviteter består av felles trening som feks tur-stavgang, trening i hjemmet, mindfullness, Qi Gong/Thai Chi.

Kurs i belastningsmestring (KiB-kurs)

Kurs i mestring av belastninger (KiB-kurs) er et tilbud til pasienter og pårørende som har vært innlagt i klinikkens døgnavdeling eller som går til poliklinisk behandling ved Incognito Klinikk. Kurset er godt egnet i kombinasjojn med poliklinisk behandling. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi og hvordan man kan bruke metoden for å oppnå økt mestring i møte med livsbelastninger.

Målet med kurset er å:

  • Øke bevissthet rundt egne tanke- og handlingsmønstre.
  • Lære teknikker og metoder for å endre uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.
  • Øke mestringsevnen i møte med livsbelastninger.
  • Komme i gang med ønskede endringer i eget liv og øke muligheten for å nå egne mål.

Ved livsbelastninger endres ofte måten vi tenker på. Endringene i tankegangen kan skape en negativ tanke- og følelsesspiral, som igjen kan føre til mindre energi og aktivitet, mer slitenhet og uhensiktsmessige mestringsstrategier. På kurset øver deltakerne på å se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Man lærer å gjenkjenne tanke- og handlingsmønstre og å endre disse. Dette fører ofte til positive endringer i følelser og handlingsmønstre. Kognitiv terapi er en evidensbasert metode for å mestre livsbelastninger, men også for å behandle avhengighet og psykiske lidelser. På dette kurset vil hovedvekten ligge på å mestre livsbelastninger. Vår erfaring er at grad av livsbelastninger og egen mestring av disse, henger tett sammen med både psykiske lidelser og avhengighetsproblematikk.

Ta gjerne kontakt med oss her, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor.

 

 

Vi kontakter deg anonymt